PROJEKTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

KONSOLID Inżynieria Projektowo Budowlana Michał Jackowicz - Projektowanie  konstrukcyjno-budowlane

KONSOLID Inżynieria Projektowo Budowlana Michał Jackowicz – Projektowanie konstrukcyjno-budowlane


Projekty konstrukcyjno-budowlane konstrukcji budynków: mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, handlowych, usługowych, produkcyjnych, magazynowych, użyteczności publicznej, inwentarskich, gospodarczych, garażowych.

Projekty budowlane konstrukcji obiektów budowlanych: zbiorników, silosów, płyt fundamentowych, konstrukcje wsporcze pod urządzenia i maszyny przemysłowe, infrastruktury związanej z działalnością rolniczą.

Adaptacja projektów katalogowych branży konstrukcyjnej do warunków lokalizacji inwestycji budowlanej.

Oceny stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych.

Projekty budowlane konstrukcji modernizacji istniejących budynków: nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania.

Indywidualne projekty budowlane konstrukcji.

Projekty wykonawcze konstrukcji budynków i obiektów budowlanych.

Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji budynków i obiektów budowlanych.