PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

KONSOLID Inżynieria Projektowo Budowlana Michał Jackowicz - Projektowanie konstrukcyjno-budowlane - Projektowanie architektoniczno-budowlane

KONSOLID Inżynieria Projektowo Budowlana Michał Jackowicz – Projektowanie konstrukcyjno-budowlane – Projektowanie architektoniczno-budowlane

Projekty architektoniczno-budowlane:

– budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
– budynków handlowych,
– budynków usługowych,
– budynków produkcyjnych,
– budynków magazynowych,
– budynków użyteczności publicznej,
– budynków inwentarskich,
– budynków gospodarczych,
– budynków garażowych.

Projekty budowlane obiektów budowlanych:

– zbiorników,
– silosów,
– płyt fundamentowych,
– konstrukcji wsporczych pod urządzenia i maszyny przemysłowe,
– infrastruktury związanej z działalnością rolniczą.

Pozostałe usługi:

 • Adaptacja projektów katalogowych do warunków lokalizacji inwestycji budowlanej,
 • Projekty zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami,
 • Oceny stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych,
 • Inwentaryzacje budowlane,
 • Projekty budowlane modernizacji istniejących budynków: nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania,
 • Przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej i uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • Indywidualne projekty budowlane,
 • Projekty wykonawcze budynków i obiektów budowlanych,
 • Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji budynków i obiektów budowlanych,
 • Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych,
 • Przeglądy okresowe budynków i obiektów budowlanych.