Oferta

PROJEKTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Projekty konstrukcyjno-budowlane konstrukcji budynków: mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, handlowych, usługowych, produkcyjnych, magazynowych, użyteczności publicznej, inwentarskich, gospodarczych, garażowych. Projekty budowlane konstrukcji obiektów budowlanych: zbiorników, silosów, płyt fundamentowych, konstrukcje wsporcze pod urządzenia i maszyny przemysłowe, infrastruktury związanej z działalnością rolniczą. Adaptacja projektów katalogowych branży konstrukcyjnej do warunków lokalizacji inwestycji budowlanej. Oceny stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych. Projekty budowlane...

Read More

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Projekty architektoniczno-budowlane: – budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, – budynków handlowych, – budynków usługowych, – budynków produkcyjnych, – budynków magazynowych, – budynków użyteczności publicznej, – budynków inwentarskich, – budynków gospodarczych, – budynków garażowych. Projekty budowlane obiektów budowlanych: – zbiorników, – silosów, – płyt fundamentowych, – konstrukcji wsporczych pod urządzenia i maszyny przemysłowe, – infrastruktury związanej z działalnością rolniczą. Pozostałe...

Read More